CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG
CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

Chi tiết

Cho thuê máy bộ HP & Dell

 

 MÁY BỘ CORE 2 DUO   MÁY BỘ CORE I3   MÁY BỘ CORE I5 MÁY BỘ CORE I7

 
CPU : Core 2 DUAL

Ram :2GB / 4GB 
Ổ cứng :500GB
Network Lan : Ok
LCD : 17" /18.5"/19 Inch

Mouse + Keyboard

 

CPU : Core I3 
Ram :2GB / 4GB 
Ổ cứng :500GB
Network Lan : Ok
LCD : 17" /18.5"/19 Inch

Mouse + Keyboard
CPU : Core I5 
Ram : 4GB
Ổ cứng :500GB
Network Lan : Ok
LCD : 17"/18.5" /19 Inch

Mouse + Keyboard
CPU : Core I7 
Ram :4GB / 8 GB 
Ổ cứng :500GB / 1 TB 
Network Lan : Ok
LCD : 17"/18.5"/ 19" 

Mouse + Keyboard
 1.400.000 VNĐ/ THÁNG     1.600.000 VNĐ/THÁNG     2.100.000 VNĐ/ THÁNG     2.700.000 VNĐ/THÁNG  

 

 

 

 

   Các bài đăng khác

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG