CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG
CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

Chi tiết

Cho thuê màn hình cảm ứng New 100%

MÀN HÌNH TOUCH SREEN 

 

 

 

 

MÀN HÌNH CẢM ỨNG TÍCH HỢP        20 IN I3           280.000 VND/NGÀY 
MÀN HÌNH CẢM ỨNG TÍCH HỢP 20 IN I5       300.000 VND/NGÀY    
MÀN HÌNH CẢM ỨNG 15 IN     100.000 VND/NGÀY
MÀN HÌNH CẢM ỨNG  17 IN    150.000 VND/NGÀY
MÀN HÌNH CẢM ỨNG DELL 22 IN    250.000 VND/NGÀY
MÀN HÌNH CẢM ỨNG  32 IN    600.000 VND/NGÀY
MÀN HÌNH CẢM ỨNG 42 IN 1.000.000 VND/NGÀY
MÀN HÌNH CẢM ỨNG  51 IN 1.800.000 VND/NGÀY
MÀN HÌNH CẢM ỨNG  60 IN 3.000.000 VND/NGÀY

 

 

 

 

 Các bài đăng khác

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG