CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG
CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

Chi tiết

Cho thuê ipad 4 - Air 1 và Air 2 + Ipad Pro

IPAD 3  16GB 3GB WIFI + 3GB 120.000 VND/NGÀY
IPAD 4 16GB---->64GB WIFI + 3GB 150.000 VND/NGÀY
IPAD AIR 1      16GB----> 64GB  WIFI + 4GB        180.000 VND/NGÀY
IPAD AIR 2 16GB ----> 64GB WIFI + 4GB             200.000 VND/NGÀY       
IPAD MINI 1 + 2    16GB ----> 64GB WIFI + 4GB   200.000 VND/NGÀY 
IPAD PRO 9.7"           32GB---->256GB  WIFI + 4GB                     300.000 VND/NGÀY      
IPAD PRO 10.5" 64GB ----> 256GB WIFI + 4GB            400.000 VND/NGÀY    
IPAD PRO 12.9"    64GB ----> 256GB WIFI + 4GB   700.000 VND/NGÀY


Các bài đăng khác

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG