CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG
CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

Chi tiết

Cho thuê ĐT iphone - ĐT Samsung

 

IPHONE 6                        16GB + 64GB (TRẰNG + XÁM + VÀNG )                         400.000 VND/NGÀY    
IPHONE 6 PLUS            16GB + 64 GB (TRẮNG + XÁM + VÀNG )                           450.000 VND/NGÀY     
IPHONE 6S                      16GB + 64GB (TRẰNG + XÁM + VÀNG + HỒNG)            450.000 VND/NGÀY     
IPHONE 6S PLUS         16GB + 64 GB (TRẮNG + XÁM + VÀNG + HỒNG) 500.000 VND/NGÀY
IPHONE 7 64GB  - 128 GB - 256 GB  550.000 VND/NGÀY
IPHONE 7PLUS   64GB  - 128 GB - 256 GB  600.000 VND/NGÀY
IPHONE 8                        64GB  - 128 GB - 256 GB                                                           700.000 VND/NGÀY   
IPHONE 8 PLUS 64GB  - 128 GB - 256 GB  800.000 VND/NGÀY
IPHONE X 64GB  - 128 GB - 256 GB  900.000 VND/NGÀY

 

SAMSUNG GALAXY S6   

 32GB (MÀU GOLD + TRẮNG)         400.000 VND/NGÀY  
SAMSUNG GALAXY S6 EDGE           32GB (MÀU GOLD + TRẮNG)               500.000 VND/NGÀY    
SAMSUNG GALAXY                             32GB (MÀU GOLD)                                500.000 VND/NGÀY     
SAMSUNG GALAXY S7 EDGE       32GB (MÀU GOLD)          600.000 VND/NGÀY
SAMSUNG GALAXY S8                       2GB (MÀU GOLD)                                    800.000 VND/NGÀY    


Các bài đăng khác

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG