CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG
CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG

Chi tiết

Cho thuê âm thanh hội nghị- Hội thảo

CHO THUÊ ÂM THANH HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TPHCM

CÁC GÓI ÂM THANH HỘI NGHỊ

Gói âm thanh nhỏ:        1.000.000 VNĐ/ngày

Gói âm thanh trung:   2.000.000 VNĐ/ngày

Gói âm thanh lớn:       4.500.000 VNĐ/ngày

Gói âm thanh đại:     7.500.000 VNĐ/ngàyCác bài đăng khác

CÔNG TY TNHH TM DL DV THỜI GIAN VÀNG